SIGIR 2020 Industry Track Schedule

Session 1:

Keynote: Dr. Rong Jin (45 mins presentation + 15 mins QA)

Jiarui Qin, Weinan Zhang, Xin Wu, Jiarui Jin, Yuchen Fang and Yong Yu. User Behavior Retrieval for Click-Through Rate Prediction 20 mins presentation + 5 mins QA

Liang Wu and Mihajlo Grbovic. How Airbnb Tells You Will Enjoy Sunset Sailing in Barcelona? Recommendation in a Two-Sided Travel Marketplace 20 mins presentation + 5 mins QA


Session 2:

Simon Gog, Giulio Ermanno Pibiri and Rossano Venturini. Efficient and Effective Query Auto-Completion 20 mins presentation + 5 mins QA

Yufei Feng, Binbin Hu, Fuyu Lv, Qingwen Liu, Zhiqiang Zhang and Wenwu Ou. ATBRG: Adaptive Target-Behavior Relational Graph Network for Effective Recommendation 20 mins presentation + 5 mins QA

Lianghao Xia, Chao Huang, Yong Xu, Peng Dai, Bo Zhang and Liefeng Bo. Multiplex Behavioral Relation Learning for Recommendation via Memory Augmented Transformer Network 20 mins presentation + 5 mins QA

Hong Wen, Jing Zhang, Yuan Wang, Fuyu Lv, Wentian Bao, Quan Lin and Keping Yang. Entire Space Multi-Task Modeling via Post-Click Behavior Decomposition for Conversion Rate Prediction 20 mins presentation + 5 mins QA

Haochen Liu, Xiangyu Zhao, Chong Wang, Xiaobing Liu and Jiliang Tang. Automated Embedding Size Search in Deep Recommender Systems 20 mins presentation + 5 mins QA


Session 3:

Keynote: Dr. Rosie Jones (45 mins presentation + 15 mins QA)

Guoxiu He, Zhe Gao, Zhuoren Jiang, Yangyang Kang, Changlong Sun, Xiaozhong Liu and Wei Lu. Think Beyond the Word: Understanding the Implied Textual Meaning by Digesting Context, Local, and Noise 20 mins presentation + 5 mins QA

Mengxi Wei, Yifan He and Qiong Zhang. Robust Layout-aware IE for Visually Rich Documents with Pre-trained Language Models 20 mins presentation + 5 mins QA


Session 4:

Yingqiang Ge, Shuya Zhao, Honglu Zhou, Changhua Pei, Fei Sun, Wenwu Ou and Yongfeng Zhang. Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems 20 mins presentation + 5 mins QA

Han Zhang, Songlin Wang, Kang Zhang, Zhiling Tang, Yunjiang Jiang, Yun Xiao, Paul Yan and Wen-Yun Yang. Towards Personalized and Semantic Retrieval: An End-to-End Solution for E-commerce Search via Embedding Learning 20 mins presentation + 5 mins QA

Wentian Bao, Hong Wen, Sha Li, Xiao-Yang Liu, Quan Lin and Keping Yang. GMCM: Graph-based Micro-behavior Conversion Model for Post-click Conversion Rate Estimation 20 mins presentation + 5 mins QA

Ye Bi, Liqiang Song, Mengqiu Yao, Zhenyu Wu, Jianming Wang and Jing Xiao. A Heterogeneous Information Network based Cross Domain Insurance Recommendation System for Cold Start Users

Kelong Mao, Xi Xiao, Jieming Zhu, Biao Lu, Ruiming Tang and Xiuqiang He. Item Tagging for Information Retrieval: A Tripartite Graph Neural Network based Approach


Session 5:

Dawei Cheng, Fangzhou Yang, Xiaoyang Wang, Ying Zhang and Liqing Zhang. Knowledge Graph-based Event Embedding Framework for Financial Quantitative Investments 20 mins presentation + 5 mins QA

Dehong Gao, Linbo Jin, Ben Chen, Minghui Qiu, Yi Wei, Yi Hu and Hao Wang. FashionBERT: Text and Image Matching with Adaptive Loss for Cross-modal Retrieval 20 mins presentation + 5 mins QA

Haojie Pan, Rongqin Yang, Xin Zhou, Rui Wang, Deng Cai and Xiaozhong Liu. Large Scale Abstractive Multi-Review Summarization (LSARS) via Aspect Alignment 20 mins presentation + 5 mins QA

Zhenxin Fu, Yu Wu, Hailei Zhang, Yichuan Hu, Dongyan Zhao and Rui Yan. Be Aware of the Hot Zone: A Warning System of Hazard Area Prediction to Intervene Novel Coronavirus COVID-19 Outbreak 20 mins presentation + 5 mins QA


Session 6:

Yuanfei Luo, Hao Zhou, Weiwei Tu, Yuqiang Chen, Wenyuan Dai and Qiang Yang. Network On Network for Tabular Data Classification in Real-world Applications 20 mins presentation + 5 mins QA

Yuan Tian, Ke Zhou, Mounia Lalmas and Dan Pelleg. Identifying Tasks from Mobile App Usage Patterns 20 mins presentation + 5 mins QA

Benjamin Gutelman and Pavel Levin. Efficient image gallery representations at scale through multi-task learning 20 mins presentation + 5 mins QA

Viet Ha-Thuc, Avishek Dutta, Ren Mao, Matthew Wood and Yunli Liu. A Counterfactual Framework for Seller-Side A/B Testing on Marketplaces 20 mins presentation + 5 mins QA


Paper Categories

NPL:

Guoxiu He, Zhe Gao, Zhuoren Jiang, Yangyang Kang, Changlong Sun, Xiaozhong Liu and Wei Lu. Think Beyond the Word: Understanding the Implied Textual Meaning by Digesting Context, Local, and Noise

Mengxi Wei, Yifan He and Qiong Zhang. Robust Layout-aware IE for Visually Rich Documents with Pre-trained Language Models

Dawei Cheng, Fangzhou Yang, Xiaoyang Wang, Ying Zhang and Liqing Zhang. Knowledge Graph-based Event Embedding Framework for Financial Quantitative Investments

Haojie Pan, Rongqin Yang, Xin Zhou, Rui Wang, Deng Cai and Xiaozhong Liu. Large Scale Abstractive Multi-Review Summarization (LSARS) via Aspect Alignment


Search/Recommendation:

Jiarui Qin, Weinan Zhang, Xin Wu, Jiarui Jin, Yuchen Fang and Yong Yu. User Behavior Retrieval for Click-Through Rate Prediction

Liang Wu and Mihajlo Grbovic. How Airbnb Tells You Will Enjoy Sunset Sailing in Barcelona? Recommendation in a Two-Sided Travel Marketplace

Simon Gog, Giulio Ermanno Pibiri and Rossano Venturini. Efficient and Effective Query Auto-Completion

Yufei Feng, Binbin Hu, Fuyu Lv, Qingwen Liu, Zhiqiang Zhang and Wenwu Ou. ATBRG: Adaptive Target-Behavior Relational Graph Network for Effective Recommendation

Lianghao Xia, Chao Huang, Yong Xu, Peng Dai, Bo Zhang and Liefeng Bo. Multiplex Behavioral Relation Learning for Recommendation via Memory Augmented Transformer Network

Hong Wen, Jing Zhang, Yuan Wang, Fuyu Lv, Wentian Bao, Quan Lin and Keping Yang. Entire Space Multi-Task Modeling via Post-Click Behavior Decomposition for Conversion Rate Prediction

Haochen Liu, Xiangyu Zhao, Chong Wang, Xiaobing Liu and Jiliang Tang. Automated Embedding Size Search in Deep Recommender Systems

Yingqiang Ge, Shuya Zhao, Honglu Zhou, Changhua Pei, Fei Sun, Wenwu Ou and Yongfeng Zhang. Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems

Han Zhang, Songlin Wang, Kang Zhang, Zhiling Tang, Yunjiang Jiang, Yun Xiao, Paul Yan and Wen-Yun Yang. Towards Personalized and Semantic Retrieval: An End-to-End Solution for E-commerce Search via Embedding Learning

Wentian Bao, Hong Wen, Sha Li, Xiao-Yang Liu, Quan Lin and Keping Yang. GMCM: Graph-based Micro-behavior Conversion Model for Post-click Conversion Rate Estimation

Ye Bi, Liqiang Song, Mengqiu Yao, Zhenyu Wu, Jianming Wang and Jing Xiao. A Heterogeneous Information Network based Cross Domain Insurance Recommendation System for Cold Start Users

Kelong Mao, Xi Xiao, Jieming Zhu, Biao Lu, Ruiming Tang and Xiuqiang He. Item Tagging for Information Retrieval: A Tripartite Graph Neural Network based Approach


Data Mining:

Zhenxin Fu, Yu Wu, Hailei Zhang, Yichuan Hu, Dongyan Zhao and Rui Yan. Be Aware of the Hot Zone: A Warning System of Hazard Area Prediction to Intervene Novel Coronavirus COVID-19 Outbreak

Yuanfei Luo, Hao Zhou, Weiwei Tu, Yuqiang Chen, Wenyuan Dai and Qiang Yang. Network On Network for Tabular Data Classification in Real-world Applications

Yuan Tian, Ke Zhou, Mounia Lalmas and Dan Pelleg. Identifying Tasks from Mobile App Usage Patterns


Others:

Benjamin Gutelman and Pavel Levin. Efficient image gallery representations at scale through multi-task learning

Viet Ha-Thuc, Avishek Dutta, Ren Mao, Matthew Wood and Yunli Liu. A Counterfactual Framework for Seller-Side A/B Testing on Marketplaces